BIP

Mapa strony

             Statut
             Regulaminy organizacyjne
             Rejestry, ewidencje, archiwa
             Redakcja Biuletynu
       Oferty pracy
             Zamówienia publiczne
       Wyniki kontroli
       RODO


stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.