BIP

Majątek publiczny

Sprawozdania finansowe jednostki są publikowane na stornie BIP jednostki obsługującej, tzn. Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach pod adresem: http://bip.tychy.edu.pl/20749/stro Majątek jednostki na dzień 31.12.2014r.

Majątek Gimnazjum nr 1 w Tychach stanowi własność Miasta Tychy.

     

  • Środki trwałe  -  3 228 331,94 zł
  • Pozostałe środki trwałe  -  295 528,31 zł
  • Wartości niematerialne i prawne - 13 964,99 zł
  • Zbiory biblioteczne - 35 689,50 zł
  • Dobro kultury - 17 604,00 zł

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-05-14 07:25:31 Zmiana publikacji sp14
2 2015-01-19 12:08:20 Zmiana publikacji gimnazjum1
3 2015-01-19 12:07:36 Zmiana publikacji gimnazjum1


stronę wyświetlono 108080 razy Artykuł wyświetlony 108080 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.